Jogi nyilatkozat

Az  Omega  Pharma  Hungary  Kft., mint a www.omegapharma.hu weboldal üzemeltetője, minden tőle
telhetőt  megtesz  annak  érdekében,  hogy  a  honlapon  helyes,  a  valóságnak  megfelelő  információk
szerepeljenek.  Az  üzemeltető  kifejezetten  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  honlap  tartalmát
bármikor,  előzetes  értesítés  nélkül  megváltoztathassa,  ugyanakkor  az  Omega  Pharma  Hungary  Kft. nem vállalja, hogy a honlapon feltüntetett információk minden esetben naprakészek és akutálisak.

Az üzemeltető a honlap tartalmát mindenféle feltétel vagy garancia, illetve ellenszolgáltatás fizetése
nélkül tesziközzé, így biztosítva a honlaphoz való hozzáférést.

A honlapon szereplőesetleges orvosi- és termékinformációk illetve más adatok nem tekintendők teljes mértékű  orvosi  információnak.
A  weboldalon  olvasható  információk  nem  számítanak orvosi diagnózisnak, ezért javasolt bármilyen egészségügyi probléma esetén szakorvos mielőbbi felkeresése.

Az  üzemeltető nem  vállal  jogi  vagy  egyéb  felelősséget  semmilyen  olyan  veszteségért  vagy  kárét,
amely a látogatót vagy egy harmadik felet Honlap használatából eredően ér.
E pont magában foglalja a karbantartás vagy javítás költségét, és bármilyen mértékű egyéb, közvetlen vagy közvetett járulékos veszteséget.

A  honlapon  található tartalmak  szerzői  jogi,  védjegy  illetve  egyéb,  szellemi  alkotáshoz  fűződő jogi
védelmet élvező tartalmak és mint ilyenek, polgári és büntetőjogi védelemmel vannak ellátva. Ezen
tartalmaknak  az  üzemeltető  tudta  és  engedélye,  valamint  az  üzemeltetővel  illetve  a  tartalom
jogtulajdonosával  kötött  külön  megállapodás  és  díjfizetés  hiányában  tilos.  A  jelen  pontban
meghatározottak be nem tartása esetén az üzemeltető haladéktalanul eljárást kezdeményez az
érintett felhasználóval szemben.

up